Griežės piliakalnis yra prie pat Pikelių-Griežės vieškelio, Varduvos upės dešiniajame krante, iškart pakilus nuo buvusio malūno užtvankos. Viršuje piliakalnis šiek tiek aptvarkytas (iškirsti krūmynai), bet šlaitai apaugę lapuočiais medžiais ir krūmais, tad sunku atskirti, nėra nuorodų.

     Iš vakarų, šiaurės ir rytų jį juosia Varduvos slėnis (šlaitai 10-12 m aukščio), viršuje yra netaisyklinga keturkampė aikštelė: apie 50 m ilgio šiaurės pietų kryptimi ir 40 m pločio. Manoma, kad piliakalnyje stovėjo 1253 m. minima Griežės pilis, kurią 1264 m. antroje pusėje sunaikino Livonijos kariuomenė. Pasakojama, kad ant Griežės piliakalno vaidilutės kūrendavo šventąją ugnį. Kraštotyrininko J. Šliavo nuomone, šventoji ugnis čia buvo kūrenama dar ir reformacijos laikais.

Parkas

Piliakalniai

f t g

Mums ir Jums naudinga