Liudas Mikalauskas ir Ona Kolobovaitė 

Šviesė Čepliauskaitė

Valstybinis choras "Vilnius"

f t g