Skokauskų giminė


Apie Jelitos herbo bajorus Skokauskus Lietuvos archyvuose ir rankraštynuose saugomi rašytiniai šaltiniai pateikia tik fagmentiškas žinias. Jelitos Skokauskai į Lietuvą atvyko iš Polocko vaivadystės 19a. pradžioje. Geneologiniai giminės dokumentai turėtų būti Baltarusijos archyvuose. Tam tikrų žinių apie ankstyviausią šios giminės geneologijos atkarpą randama žymiausių lietuvių ir lenkų istorikų - genealogų darbuose.

     Lenkų bajorų enciklopedijoje, išleistoje 1938 m. Lenkijoje, yra sakoma, kad Skokauskai yra nuo pačios Jelitos herbo Romaševskių giminės. Romaševskiai istoriniuose šaltiniuose pirmąkart paminėti 1342m. Tai Lenkijos karaliaus Kazimiero Didžiojo privilegija Dzivišui iš Romaševskių. 15a. pab. šios giminės atstovai vedybų keliu ar įsigiję žemės apsigyveno LDK Brastos vaivadystės Skokų kaimelyje ir prisiėmė Skokų (vėliau Skokauskų) pavardę, išlaikydami ankstesnijį Jelitos herbą.

 

Gražina Elena Juknevičienė Skokauskaitė

 
     

     Gimė1943-03-02 Panevėžio m., architektė restauratorė,  Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių tarybos (ICOMOS) Lietuvos nacionalinio komiteto narė,  kultūros paveldo objektų ekspertė, Restauratorių sąjungos narė,  Lietuvos Pilių bei dvarų asociacijos narė. Dalyvavo Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) steigiamajame suvažiavime ir viena iš pirmųjų tapo LBKS nare; buvo senato narė, Vilniaus apskrities kanclerė, LBKS vadės Undinės Nasvytytės pavaduotoja kultūros reikalams. Dalyvavo Paveldo globos tarybos darbe (buvo Vilniaus tarybos pirmininkė) ir sustabdė daugelio kultūros paveldo objektų žalojimą. Šiuo metu didelį dėmesį skiria nykstantiems Lietuvos dvarams.

Žymesni Gražinos Juknevičienės darbai:


Dautarų dvaro restauravimo - pritaikymo projektas,

f t g

PRAEITIS

praeitis

MENAI

menai 

KONCERTAI

pramogos

Mums ir Jums naudinga