Gražina Elena Juknevičienė Skokauskaitė

 
     

     Gimė1943-03-02 Panevėžio m., architektė restauratorė,  Tarptautinės paminklų ir paminklinių vietovių tarybos (ICOMOS) Lietuvos nacionalinio komiteto narė,  kultūros paveldo objektų ekspertė, Restauratorių sąjungos narė,  Lietuvos Pilių bei dvarų asociacijos narė. Dalyvavo Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos (LBKS) steigiamajame suvažiavime ir viena iš pirmųjų tapo LBKS nare; buvo senato narė, Vilniaus apskrities kanclerė, LBKS vadės Undinės Nasvytytės pavaduotoja kultūros reikalams. Dalyvavo Paveldo globos tarybos darbe (buvo Vilniaus tarybos pirmininkė) ir sustabdė daugelio kultūros paveldo objektų žalojimą. Šiuo metu didelį dėmesį skiria nykstantiems Lietuvos dvarams.

Žymesni Gražinos Juknevičienės darbai:


Dautarų dvaro restauravimo - pritaikymo projektas, Raudondvario dvaro restauravimo - pritaikymo projektas,
Mažųjų Radvilų rūmų Vilniuje (Vilniaus g. 41) restauravimo – pritaikymo projektas,
Gildijos pastato Vilniuje, Rotušės aikštėje (K.Varnelio muziejus), restauravimo - pritaikymo projektas,
Šlapelių namų Vilniuje, Pilies gatvėje (Šlapelių muziejus), restauravimo - pritaikymo projektas,
Zavišų rūmų Vilniuje, Domininkonų g. 13, restauravimo - pritaikymo projektas,
Umiastovskių rūmų Vilniuje, Trakų g. 2, restauravimo - pritaikymo projektas,
Augustionų vienuolyno ir Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčios Vilniuje, Savičiaus g. 13/2, restauravimo - pritaikymo projektas,
Domininkonų vienuolyno ir Švč. Dominyko bažnyčios restauravimo - pritaikymo projektas,
Salų dvaro sodybo architektūrinės dalies projektas,
Antašavos dvaro sodybos paveldosaugos darbų projektas,
Plinkšių dvaro sodybos restauravimo - pritaikymo projektas,
Žeimių dvaro sodybos restauravimo - pritaikymo projektas,
Čėkuvos – Ariogalos dvaro sodybos restauravimo - pritaikymo projektas,
Kurėnų II dvaro sodybos restauravimo - pritaikymo projektas ir kt.
Regeneravo sovietmetyje išgriautą Nidos senamiesčio dalį Kuverto gatvėje- vietoje buv. „Dobilo“ poilsio namų atstatydama ir restauruodama Nidai būdingus vienaaukščius pastatus.

Gražina ištekėjo už  Antano Juknevičiaus (g.1941 11 02), fiziko.

f t g

PRAEITIS

praeitis

MENAI

menai 

KONCERTAI

pramogos

Mums ir Jums naudinga